Đầu Phun Xả Khí 360 Độ

Đầu Phun Xả Khí 360 Độ

Giá: Liên hệ

-Đầu phun khí có nhiệm vụ phân phối khí đến những khu vực được bảo vệ, đầu phun khí có nhiều loại với nhiều kích thước khác nhau với 2 loại được dùng phổ biến là 360 độ và 180 độ.

-Chiều cao tối thiểu có thể lắp là 0.3m và tối đa là 7.5m tính từ vị trí mặt sàn. Ví trí chiều cao tối thiểu phải lắp là 0.3m trong trường hợp nếu chao cao vượt quá 7.5m thì sẽ được lắp thêm một đầu phun khác, Đối với đám cháy chất lỏng chiều rộng của miệng ống bằng 10%~ 40% diện tịch mặt cắt đường ống nối, đối với đám cháy chất rắn thì bằng 5%~40% diện tích mặt cắt đường ống

-Áp lực phun tối thiểu: 29bar (2.9MPa)

-Vật liệu: Nhôm (KS D 6763 A6061) / Đồng thau (KS D 5101 C3604)

Danh mục: Hệ Thống Chữa Cháy Khí CO2

-Đầu phun khí có nhiệm vụ phân phối khí đến những khu vực được bảo vệ, đầu phun khí có nhiều loại với nhiều kích thước khác nhau với 2 loại được dùng phổ biến là 360 độ và 180 độ.

-Chiều cao tối thiểu có thể lắp là 0.3m và tối đa là 7.5m tính từ vị trí mặt sàn. Ví trí chiều cao tối thiểu phải lắp là 0.3m trong trường hợp nếu chao cao vượt quá 7.5m thì sẽ được lắp thêm một đầu phun khác, Đối với đám cháy chất lỏng chiều rộng của miệng ống bằng 10%~ 40% diện tịch mặt cắt đường ống nối, đối với đám cháy chất rắn thì bằng 5%~40% diện tích mặt cắt đường ống

-Áp lực phun tối thiểu: 29bar (2.9MPa)

-Vật liệu: Nhôm (KS D 6763 A6061) / Đồng thau (KS D 5101 C3604)

1
Chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho bạn?
Loading